Årsmöte 2021.

Årsmöte 2021 blir inte som vanligt p.g.a Covid-19 pandemin.

Södermalmsföreningen har därför beslutat följande:
April – revisioner av LH
Första halvan av maj – årsmöten i LH

Vi återkommer närmare med mer information.

/Styrelsen