Styrelsen

Styrelsen för 2024

Ordförande: Marianne Karlsson, 13 C
Sekreterare: Patrik Dinnetz, 15 G
Kassör: Bo Karlsson, 13 C
Ledamot: Laila Johansson, 15 B, Per Askebäck, 13 A

Suppleant: Ulrika Krebs, 15 G, Inger Sjögren, 13 D

Representant till förhandlingsdelegation för Svenska Bostäder: Per Askebäck, 13 A

Valberedning: vakant återkommer