Styrelse 2023

På årsmötet 2023-02-20 valdes följande styrelse. Vi var 17 st närvrande.

Ordförande: Marianne Karlsson, 13C
Sekreterare: Patrik Dinnetz, 15G
Kassör: Bo Karlsson, 13C
Ledamot: Laila Johansson, 15B, Pelle Askebäck, 13A

Suppleant: Ulrika Krebs, 15G, Inger Sjögren 13D

Nominering till förhandlingsdelegation för Svenska Bostäder: Pelle Askebäck, 13A
Nominering till Södermalmsföreningens styrelse: Per Askebäck, 13A och Bo Karlsson, 13C
Nominering till Region Stockholms fullmäktige: Per Askebäck, 13A och Bo Karlsson, 13C

Valberedning: Pelle Askebäck, 13A