Regler för uthyrning

Regler för uthyrning av Hyresgästföreningens lokaler
Depositionsavgift: 500 kr

Följande uthyrningstider gäller för lokalen:
söndag – torsdag till kl: 22
fredag – lördag till kl: 23

 1. Lokalen får endast hyras av personer som är över 18 år och är hyresgäster hos Svenska Bostäder, Blekingegatan 13-15 (kv. Tumstocken). Hyrestagaren ska kunna uppvisa hyreskontrakt som visar att han/hon är boende inom dessa bestånd.
 2. I lokalen råder rökförbud.
 3. Pälsdjur får inte vistas i lokalen.
 4. Övernattning får inte ske i lokalen.
 5. Hyrestagaren ansvarar för den allmänna ordningen i lokalen, och för att kringboende inte störs av aktiviteten i lokalen. Om Störningsjouren rycker ut och konstaterar störning, kommer hyrestagaren att debiteras kostnaden för utryckningen. Depositionen återbetalas inte förrän skulden har reglerats.
 6. Hyrestagaren ansvarar för eventuell skadegörelse som kan uppstå i lokalen eller på inventarier i samband med förhyrningen. Uppkommen skada skall ersättas till sitt fulla dagsvärde.
 7. Hyrestagaren förbinder sig att ha gällande Hemförsäkring med Ansvarstillägg som ersätter kostnad om skada inträffar.
 8. Hyrestagaren ersätter byte av lås om nyckel förloras under hyrestiden.
 9. Nyckeln till lokalen skall återlämnas senast kl 12:00 dagen efter uthyrningen, eller vid annan tidpunkt enligt överenskommelse.
 10. Hyrestagaren skall ha tagit del av gällande brandföreskrifter.
 11. Lokalen skall vara återställd och städad innan nycklarna återlämnas. I städning ingår följande:
  • avtorkning av bord och stolar,
  • sopning och våttorkning av golv,
  • städning av kök och toalett,
  • tömning av papperskorgar,
  • omhändertagande och borttransport av eventuella sopor,
  • samt att åtgärda eventuell nedskräpning utanför lokalen.
 12. Om städningen inte sker enligt ovanstående föreskrifter har uthyraren rätt att behålla erlagd deposition. Detsamma gäller om hyrestagaren inte följer övriga regler