Styrelse 2024

På årsmötet 2024-02-19 deltog 18 medlemmar.

Följande styrelse valdes:
Ordförande: Marianne Karlsson, 13C
Sekreterare: Patrik Dinnetz, 15G
Kassör: Bo Karlsson, 13C
Ledamot: Laila Johansson, 15B, Per Askebäck, 13A

Suppleant: Ulrika Krebs, 15G, Inger Sjögren 13D

Nominering till förhandlingsdelegation för Svenska Bostäder: Per Askebäck, 13A
Nominering till Södermalmsföreningens styrelse: Per Askebäck, 13A och Bo Karlsson, 13C
Nominering till Region Stockholms fullmäktige: Per Askebäck, 13A och Bo Karlsson, 13C

Valberedning: Återkommer under året