Styrelse 2024

På årsmötet 2024-02-19 deltog 18 medlemmar.

Följande styrelse valdes:
Ordförande: Marianne Karlsson, 13C
Sekreterare: Patrik Dinnetz, 15G
Kassör: Bo Karlsson, 13C
Ledamot: Laila Johansson, 15B, Per Askebäck, 13A

Suppleant: Ulrika Krebs, 15G, Inger Sjögren 13D

Nominering till förhandlingsdelegation för Svenska Bostäder: Per Askebäck, 13A
Nominering till Södermalmsföreningens styrelse: Per Askebäck, 13A och Bo Karlsson, 13C
Nominering till Region Stockholms fullmäktige: Per Askebäck, 13A och Bo Karlsson, 13C

Valberedning: Återkommer under året

Årsmöte 2024

Måndag 19 februari 2024 kl 19:00
Plats: Stocken,15A 1 trappa ner
Från 18:45 finns kaffe

Årsmötet gästas av Yngve Sundblad, ordförande i Södermalmsföreningen samt i Hyresgästföreningens förhandlingsdelegation i Svenska Bostäder.

Sedvanliga årsmötesförhandlingar, bl.a.:
Verksamhetsberättelse 2023
Beslut om styrelsens ansvarsfrihet för 2023
Val till styrelsen, revisorer och valberedning 2024
Nominering till uppdrag i hyresgästföreningen för 2024, bl.a. förhandlingsuppdrag
Verksamhetsinriktning 2024

Är du intresserad att få veta mer om HGF och
kanske engagera dig. Hör av dig.
Tillsammans är vi starka