Årsmöte 2024

Måndag 19 februari 2024 kl 19:00
Plats: Stocken,15A 1 trappa ner
Från 18:45 finns kaffe

Årsmötet gästas av Yngve Sundblad, ordförande i Södermalmsföreningen samt i Hyresgästföreningens förhandlingsdelegation i Svenska Bostäder.

Sedvanliga årsmötesförhandlingar, bl.a.:
Verksamhetsberättelse 2023
Beslut om styrelsens ansvarsfrihet för 2023
Val till styrelsen, revisorer och valberedning 2024
Nominering till uppdrag i hyresgästföreningen för 2024, bl.a. förhandlingsuppdrag
Verksamhetsinriktning 2024

Är du intresserad att få veta mer om HGF och
kanske engagera dig. Hör av dig.
Tillsammans är vi starka