Bomöte 2023

Måndag 2o/11 kl 18:30-19.30

Lokal: Stocken, 15A 1 trappa ned

Från 18:00 finns det kaffe

På dagordningen bland annat:

  • Hyresgästernas önskemål om aktiviteter år 2024
  • Beslut om verksamhetsplan och budget 2024
  • Frågor att ta upp vid samråd med Svenska Bostäder
  • Övriga frågor

Om du har önskemål och inte kan komma, mejla gärna:
info.tumstocken@gmail.com eller prata med styrelsen.