Bopolgruppen i Stockholms stad släpper nytt bostadspolitiskt program

Bostadspolitiska gruppen i Stockholm, Bopolgruppen, startade 2017 och består av representanter från varje föreningsområde i kommunen. Den 2 oktober lanserade gruppen ett nytt Bostadspolitiskt program, vilket är en uppdatering av det tidigare programmet från 2020.

Programmet lyfter frågor som bland annat berör trygga boendevillkor, ökat inflytande och rättvisa ekonomiska villkor mellan ägt och hyrt boende. Behovet av en stark allmännytta, men också frågan om den alltmer tilltagande bostadsbristen och det akuta behovet av fler hyresrätter med rimliga hyror. Programmet har arbetats fram av förtroendevalda i Stockholms stads tio hyresgästföreningar.  

  De senaste åren har det skett en dramatisk utveckling kring vissa frågor, till exempel när det kommer till att hyresrätter görs om till hotellägenheter och när det kommer till trygghet i våra bostadsområden. Vi planerar att använda programmet som en kravlista till politiker, säger Ylva Fernvall, vice ordförande, Hyresgästföreningen Östermalm

Andra viktiga frågor som programmet tar upp är barnperspektivet och frågor som berör miljö och hållbarhet. Förslag i programmet är bland annat att Stockholms stad kontinuerligt ska utvärdera barnperspektiv i relation till boendemiljöer; både det som byggs och det som riskerar att försvinna. Det är också oerhört viktigt att staden satsar tid och resurser för att skapa socialt hållbara bostadsområden, politiken ska inte i efterhand kunna säga att samhällets resurser var otillräckliga.

Ta del av hela programmet genom den här länken:  Bostadspolitiskt program för Stockholms stad