Styrelse för 2022

På årsmötet 2022-03-21 valdes följande styrelse. Vi var 22 st närvrande.

Ordförande: Marianne Karlsson, 13 C
Sekreterare: Patrik Dinnetz, 15 G
Kassör: Bo Karlsson, 13 C
Ledamot: Laila Johansson, 15 B, Joakim Ekblad 15D

Suppleant: Ulrika Krebs, 15 G, Inger Sjögren 13 D

Representant till förhandlingsdelegation för Svenska Bostäder: Pelle Askebäck, 13 A

Valberedning: Pelle Askebäck, 13 A

Årsmöte 2022

Måndag 21 mars kl 18:00

Plats: Stocken, 15A 1 trappa ner
Från 17:45 finns det fika

På dagordningen sedvanliga årsmötesförhandlingar, bland annat:

• Verksamhetsberättelse 2021
• Beslut om styrelsens ansvarsfrihet för 2021
• Val till styrelsen, revisorer och valberedning 2022
• Nominering till uppdrag i hyresgästföreningen för 2022, bl.a. förhandlingsuppdrag
• Verksamhetsinriktning 2022