Styrelse för 2022

På årsmötet 2022-03-21 valdes följande styrelse. Vi var 22 st närvrande.

Ordförande: Marianne Karlsson, 13 C
Sekreterare: Patrik Dinnetz, 15 G
Kassör: Bo Karlsson, 13 C
Ledamot: Laila Johansson, 15 B, Joakim Ekblad 15D

Suppleant: Ulrika Krebs, 15 G, Inger Sjögren 13 D

Representant till förhandlingsdelegation för Svenska Bostäder: Pelle Askebäck, 13 A

Valberedning: Pelle Askebäck, 13 A