Årsmöte 2022

Måndag 21 mars kl 18:00

Plats: Stocken, 15A 1 trappa ner
Från 17:45 finns det fika

På dagordningen sedvanliga årsmötesförhandlingar, bland annat:

• Verksamhetsberättelse 2021
• Beslut om styrelsens ansvarsfrihet för 2021
• Val till styrelsen, revisorer och valberedning 2022
• Nominering till uppdrag i hyresgästföreningen för 2022, bl.a. förhandlingsuppdrag
• Verksamhetsinriktning 2022