Kvarterslokalen “Stocken”

Nu är all restriktioner borta och kvarterslokalen är åter öppen för uthyrning.