Årsmöte

Årsmötet 2021 kunde inte hållas som planerat i maj p.g.a restriktionerna.
Vi kommer att hålla årsmötet på gården i Augusti.
Information/kallelse kommer sättas upp i portarna och på hemsidan.
Revisionen för år 2020 är klar.

/Styrelsen