Hyrorna för 2022 klara!

Den befintliga hyran kommer höjas med 1,8 procent från 1 februari 2022.

Bolaget hade yrkat på hyreshöjningar med 3,6 procent från 1 januari 2022 vilket hade motsvarat 252 kr per månad för en hyra på 7 000 kr. Förhandlingsresultatet ger istället 126 kr per månad för en månadshyra på 7000 kr.

Vi hade gärna sett en lägre höjning men måste ändå konstatera att utfallet är betydligt lägre än den allmänna prisutvecklingen och att retroaktiv hyreshöjning har undvikits.

Bakgrunden för bolagets yrkande var ökade kostnader för fastighetsförvaltning samt drift och underhåll. Just nu är de generella prisökningarna över Riksbankens mål för inflation på 2 procent (3,1 procent oktober 2021) och byggpriserna har gått upp med över 8 procent senaste året. Coronapandemin har gett och ger fortsatt konsekvenser för både hyresgäster och fastighetsägare. Många hyresgäster har drabbats av arbetslöshet och fått se tillfälliga bidrag dras tillbaka.

Det har därför varit viktigt att undvika alltför långa förhandlingar som leder till retroaktiva hyreshöjningar som är svåra att hantera för många hyresgäster. Samtidigt får nivån aldrig bli för hög. Efter tuffa men konstruktiva förhandlingar med kompromisser från båda sidor är vi överens med bolaget om en uppgörelse, som beaktar både bolagets och hyresgästernas synpunkter.

För att räkna ut din nya hyra tar du din nuvarande hyra och multiplicerar med 1,018 = ny hyra efter höjning, ex 7 000 kr/mån 1,018=7 126 kr/mån

Vi vill tacka alla som hörde av sig till oss innan förhandlingsarbetet började. Era synpunkter är viktiga för vårt arbete!

Förhandlingsenheten region Stockholm
För frågor eller synpunkter kontakta Rådgivningen.
0771 443 443
radgivningen@hyresgastforeningen.se