Garagerenovering

Garaget Tumstocken håller på att renoveras. Planen är att garaget ska vara färdigt om cirka 1 år.
Svenska Bostäder låter hälsa att varje enskild hyresgäst får höra av sig om arbetet innebär störningar som påverkar det dagliga livet. Därifrån får en individuell bedömning göras.

Tyvärr är detta inte något vi i Lokala Hyresgästföreningen kan påverka. Hyresgästföreningen ger rådet att man hör av sig till regionkontoret (telefon 0771 443443) för att få hjälp att driva frågan vidare om man inte kommer överens med Svenska Bostäder.