BOMÖTE 2022

Måndag 21/11 kl 18:30-19.30

Lokal: Stocken, 15A 1 trappa ned

Från 18:00 finns det varmkorv med bröd och kaffe

På dagordningen bland annat:

  • Rapport från samrådsmöte med Svenska Bostäder
  • Hyresgästernas önskemål om aktiviteter år 2023
  • Beslut om verksamhetsplan och budget 2023
  • Övriga frågor

Om du har synpunkter och inte kan komma, mejla gärna:
info.tumstocken@gmail.com eller prata med styrelsen.