Årsmöte 2021

Årsmöte 2021, LH Tumstocken

Måndag 30 augusti 2021 kl 18.00
Plats: Gården

Från 17:30 finns det fika och efter mötet bjuder vi på hamburgare.

På dagordningen sedvanliga årsmötesförhandlingar, bland annat:
– Verksamhetsberättelse 2020
– Beslut om styrelsens ansvarsfrihet för 2020
– Val till styrelsen, revisorer och valberedning 2021
– Verksamhetsinriktning 2021

Frågor eller synpunkter kan lämnas i brevinkast lokalen ”Stocken” eller mailas till info.tumstocken@gmail.com

Vid regn är alternativ dag torsdag 2 september.

Styrelsen LH Tumstocken