Kvarterslokalen “Stocken”

Kvarterslokalen “Stocken” kommer att öppnas igen för uthyrning fr.o.m. 1 september 2021.
Max antal personer i lokalen är tills vidare 25 personer.

Fortfarande gäller de allmänna rekommendationerna att hålla avstånd och stanna hemma om du har symtom.

/Styrelsen