Gårdsgrillningen

Torsdagen den 23 maj bjöds det på grillade hamburgare med tillbehör samt kaffe och kaka. Tillställningen var mycket trevlig och välbesökt, ca 50 personer, både vuxna och barn deltog. Vårens tipspromenad vanns av Thomas Lindkvist som prickat in 11 av 12 rätt. Grattis! Vinsten var en bok om Hyresgästföreningens första sekel, som utgivits med anledning av att Hyresgästföreningens riksförbund i år firar 100 år.

Styrelse 2024

På årsmötet 2024-02-19 deltog 18 medlemmar.

Följande styrelse valdes:
Ordförande: Marianne Karlsson, 13C
Sekreterare: Patrik Dinnetz, 15G
Kassör: Bo Karlsson, 13C
Ledamot: Laila Johansson, 15B, Per Askebäck, 13A

Suppleant: Ulrika Krebs, 15G, Inger Sjögren 13D

Nominering till förhandlingsdelegation för Svenska Bostäder: Per Askebäck, 13A
Nominering till Södermalmsföreningens styrelse: Per Askebäck, 13A och Bo Karlsson, 13C
Nominering till Region Stockholms fullmäktige: Per Askebäck, 13A och Bo Karlsson, 13C

Valberedning: Återkommer under året

Årsmöte 2024

Måndag 19 februari 2024 kl 19:00
Plats: Stocken,15A 1 trappa ner
Från 18:45 finns kaffe

Årsmötet gästas av Yngve Sundblad, ordförande i Södermalmsföreningen samt i Hyresgästföreningens förhandlingsdelegation i Svenska Bostäder.

Sedvanliga årsmötesförhandlingar, bl.a.:
Verksamhetsberättelse 2023
Beslut om styrelsens ansvarsfrihet för 2023
Val till styrelsen, revisorer och valberedning 2024
Nominering till uppdrag i hyresgästföreningen för 2024, bl.a. förhandlingsuppdrag
Verksamhetsinriktning 2024

Är du intresserad att få veta mer om HGF och
kanske engagera dig. Hör av dig.
Tillsammans är vi starka

Bomöte 2023

Måndag 2o/11 kl 18:30-19.30

Lokal: Stocken, 15A 1 trappa ned

Från 18:00 finns det kaffe

På dagordningen bland annat:

  • Hyresgästernas önskemål om aktiviteter år 2024
  • Beslut om verksamhetsplan och budget 2024
  • Frågor att ta upp vid samråd med Svenska Bostäder
  • Övriga frågor

Om du har önskemål och inte kan komma, mejla gärna:
info.tumstocken@gmail.com eller prata med styrelsen.

Bopolgruppen i Stockholms stad släpper nytt bostadspolitiskt program

Bostadspolitiska gruppen i Stockholm, Bopolgruppen, startade 2017 och består av representanter från varje föreningsområde i kommunen. Den 2 oktober lanserade gruppen ett nytt Bostadspolitiskt program, vilket är en uppdatering av det tidigare programmet från 2020.

Programmet lyfter frågor som bland annat berör trygga boendevillkor, ökat inflytande och rättvisa ekonomiska villkor mellan ägt och hyrt boende. Behovet av en stark allmännytta, men också frågan om den alltmer tilltagande bostadsbristen och det akuta behovet av fler hyresrätter med rimliga hyror. Programmet har arbetats fram av förtroendevalda i Stockholms stads tio hyresgästföreningar.  

  De senaste åren har det skett en dramatisk utveckling kring vissa frågor, till exempel när det kommer till att hyresrätter görs om till hotellägenheter och när det kommer till trygghet i våra bostadsområden. Vi planerar att använda programmet som en kravlista till politiker, säger Ylva Fernvall, vice ordförande, Hyresgästföreningen Östermalm

Andra viktiga frågor som programmet tar upp är barnperspektivet och frågor som berör miljö och hållbarhet. Förslag i programmet är bland annat att Stockholms stad kontinuerligt ska utvärdera barnperspektiv i relation till boendemiljöer; både det som byggs och det som riskerar att försvinna. Det är också oerhört viktigt att staden satsar tid och resurser för att skapa socialt hållbara bostadsområden, politiken ska inte i efterhand kunna säga att samhällets resurser var otillräckliga.

Ta del av hela programmet genom den här länken:  Bostadspolitiskt program för Stockholms stad